NIKA: הפרויקט לשינוי חברתי באמצעות ספורט

כתבה שפורסמה באתר הספורט ONE “ספורט משנה אנשים” ולגרסתנו משנה אותם לטובה. לכן לא נתפס שבישראל 2020 יהיו ילדים שלא יעסקו בספורט מקצועי רק כי אין להם את המימון, המודעות או האמצעים”. כך פתח גדי דקל היזם של פרויקט “ניקה” את הפגישה איתי. את גדי אני מכיר כבר מספר שנים. הוא עוסק כבר שנים רבות […]