לעשות.

“בעוד עשרים שנה תתחרטו הרבה יותר על הדברים שלא עשיתם מאשר על הדברים שעשיתם, הפליגו רחוק מהנמל המוגן, חלמו בגדול וגלו עולם” (מארק טווין) בלשון הצבאית כונו משפטי המוטיבציה “משפטים שנכתבו בדם”, אם נתעלם לרגע מהכאב הכרוך בהקזת הדם ונתמקד במובן המילה הרי שהכוונה בפשטות היא שאלו משפטים שהתגבשו מתובנות החיים, מעצם העשייה או אי […]